top of page

I bildene mine arbeider jeg med malerier innenfor et abstrakt formspråk, der farge, linje og det maleriske står i fokus. 

Jeg arbeider intuitivt og ekspressivt hvor den emosjonelle energien er drivkraften

i mine arbeider. 

Billedflaten veksler mellom en røff behandling og et sart, transparent utrykk. Jeg veksler gjerne mellom det skjøre og milde til et kraftigerer utrykk, gjerne i samme maleri. Jeg liker å få frem energien, og mine følelser, - og det kan variere fra dag til dag.

Mellommenneskelige relasjoner er en sterk drivkraft til mine malerier, hvordan vi mennesker kommunsiserer med hverandre, både verbalt, gjennom kroppsspråk, men også gjennom den sansebare verden. Hvordan sosiale miljøer/kulturer er med på å forme oss…. For meg handler det om det nære, og de viktige tingene i livet.


Tema i mine malerier vil derfor være sinnstilstander, stemninger og sanseintrykk som visualiseres gjennom bestemte fargevalg, former og linjer.

LISE KATARINE SONTUM

M A L E R I E R
bottom of page